Učlanivanje

Kako postati član džemata (Islamske Zajednice)?

Da bi neko postao član džemata dovoljno je da popuni pristupnicu dajući osnovne podatke o sebi i članovima svoje porodice.

Članstvo je dobrovoljno i porodično. Članom džemata postaje se od momenta kada uplatite prvu članarinu za godinu u kojoj ste se evidentirali kao član. Članarina se može plaćati kod blagajnika ili direkno na račun džemata (IBAN: NL82 ABNA 0611 7449 10)

Članarina se može plaćati; godišnje, polugodišnje, kvartalno ili mjesečno. Ukoliko je osoba bila član i plaćala članarinu na području drugog džemata, a želi nastaviti plaćati članarinu ovdje, dovoljno je da donese određenu dokumentaciju o članstvu iz prethodnog džemata da bi joj se uvezala članarina i da bi imala status stalnog člana. Ovo isto važi i za člana koji se vrati u Bosnu i Hercegovinu.

Osobe koje su napravile prekid u plaćanju članarine više od godinu dana gube status člana džemata osim ako pristanu da zaostali dug izmire.

Članovi imaju posebna prava kao i beneficije koje proizilaze iz članstva.

Download pristupnicu za upis

Obaveze i prava pripadnika džemata (Islamske Zajednice)

Prava i obaveze članova džemata proističu iz
Čl. 26 Ustava IZ BiH i Čl. 12 Statuta ICC DIN Eindhoven

Obaveze člana Islamske zajednice su:

Prava člana Islamske zajednice su:

Dragi brate i draga sestro, ako još nisi član Islamske Zajednice pridruži se, tako ćeš ojačati sebe džematom, a džemat sobom. Tako ćeš i bogatiji na Ahiret otići jer nije na odmet ponoviti, članarina je ulog u Ahiret.

Različitih smo zanimanja, želja i prohtjeva ali nam je svima jedna želja kad je u pitanju Ahiret. Želja nam je spas, nagrada, Allahovo zadovoljstvo. Džennet nam je želja. Da bismo do dženneta stigli islam ne traži odricanje od dunjaluka, već zahtijeva da od dunjaluka ulažemo u ahiret. Članarina džematu je takav ulog.

Budi vakif - donator

"Oni koji svoja imanja troše na Allahovu putu liče na onoga koji posije zrno iz kojeg nikne sedam klasova i u svakom klasu po stotinu zrna. Allah će onome kome hoće dati i više; Allah je neizmjerno dobar i sve zna."

(El Beqare , 261 ajet)

Akcija prikupljanja sredstava za kupovinu prostora-mesdžida ima za cilj da okupi što veći broj vakifa-donatora koji mogu i žele da učestvuju u ovom hajr djelu i da daju svoj lični doprinos. Akcija će trajati sve dok se ne realizuje kupovina mesdžida.

Imena donatora (vakifa) biti će istaknuta u džematskim prostorijama kao i na džematskoj internet stranici. Pri realizaciji projekta imena donatora će biti upisana na posebnoj ploči džematskog objekta a najbolja nagrada je nagrada od Allaha dž.š. Pored toga, na jednoj posebnoj svečanosti džemata svim vakifima ce biti dodijeljene zahvalnice.

Dunjaluk će ostati iza nas bez obzira koliko ga mi voljeli. Ostaće kuće i auta, zlato i novac. Ništa nećemo ponijeti sa sobom. Zato, učinimo nešto po čemu će nas pamtiti generacije koje tek dolaze. Naš objekat je naš vakuf-trajno dobro i trajna sadaka, naš hair koji će služiti generacijma Bosanaca.